Personligt bogholderi

Skat, moms, løn, selvangivelser og klargøring til årsregnskab

Ydelser

 

 

Bogføring

Løbende bogføring af bilag, overordnet rådgivning om fradrag og (hvis nødvendigt) forberedelse af regnskab til revisor

 

Løn

Løn- og personale administration via Danløn

 

Skat

Årsregnskab, momsregnskab, lagerstyring, afskrivninger, hensættelser, periodisering og udvidet selvangivelse

Hvor

 

København: Jægersborggade 47, 5. sal, 2200 Kbh N

Jylland: Lystrup, Aarhus

Opgaver løses både i eget kontor eller hos kunden, såfremt du bor enten i Århus, Vejleområdet eller i København